افتخار داریم به اطلاع شما صاحب صنعت محترم برسانیم

(گروه صنعتی سیا پیچ (طهران پیچ سابق

:با بیش از ۴۱ سال فعالیت در زمینه

.واردات-

.تهیه وتوزیع پیچ و مهره های خواص طبق نمونه و یا نقشه-

امادگی داردکلیه نیاز شما در عرصه های صنعتی را با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت از بازار های داخلی و خارجی تهیه و در اختیار شما قرار دهدد.

همچنین با توجه به در اختیار داشتن کارگاه ها و خدمات گارانتی با استانداردهای جهانی را برعهده خواهیم داشت.